Opholdssted for voksne

Nogle mennesker går igennem livet med lidt flere udfordringer end andre. For psykisk udviklingshæmmede kan verden virke stor og kaotisk.

Deres følelsesliv og manglende evne til at overskue konsekvenserne af deres handlinger kan gøre livet svært. Mange gange er der brug for en stærk struktur og god mental støtte for at komme igennem livet uden alt for store bump på vejen.

 

En måde hvorpå særligt udfordrede kan få hjælp, til at få styr på hverdagen og dens mange udfordringer, er på et opholdssted for voksne.

 

Hvordan fungerer et opholdssted for voksne?

Et opholdssted for voksne er et sted, hvor beboerne i en periode får en særlig støtte til at klare hverdagens udfordringer og en række værktøjer til at klare livet selvstændigt i fremtiden.

 

På et opholdssted sætter personalet en fast struktur og lægger en handlingsplan for den enkelte beboer. I en helt almindelig hverdag er der fokus på faste spisetider, og der arrangeres forskellige fritidsaktiviteter efter beboerens egne ønsker. Kort sagt, lærer beboeren en række værktøjer til at holde en normal, struktureret og naturligt vekslende hverdag.

 

En vigtig del af det at bo på et opholdssted er også at lære nogle sociale færdigheder og indgå naturligt i relationer. For en psykisk udviklingshæmmet person kan det nogle gange være svært at afkode sociale signaler og håndtere konflikter. På et bosted hjælpes der også til, at beboeren oplever, at mennesker kan være troværdige, og der kan stoles på de aftaler, man indgår.

 

Denne sociale læring sker både i sammenspil med de andre beboere og personalet. Beboerne oplever også at få indflydelse på deres eget liv, ved at have medbestemmelse på husmøder og planlægning af aktiviteter.

 

Hvad sker der efter opholdet?

Efter endt ophold har beboeren fået en række værktøjer og metoder til at håndtere og strukturere hverdagen. Beboeren har fået en lang række succesoplevelser og oplevet sin egen værdi. Både i relation til andre og igennem selvstændige oplevelser.

 

Igennem hverdagen på et opholdssted ydes der hjælp til selvhjælp, som i sidste ende kan gøre beboeren stærkere og mere selvstændig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *