Indblik: Hvordan foregår dagligdagen på et bosted?

Et bosted er et sted, hvor en gruppe mennesker bor. Det er ofte en bestemt målgruppe, som f.eks. handicappede, psykisk syge eller andre mennesker med problemer, som kræver hjælp fra pædagoger eller andet uddannet personale. Hverdagen på et bosted ligner i mange tilfælde et helt normalt liv, men det kan måske være svært for pårørende og andre mennesker at sætte sig ind i, hvad der foregår, og hvorfor det er nødvendigt for nogle mennesker at bo på et bosted.

Hvorfor vælge et bosted?

Et bosted er godt for mennesker, der er udviklingshæmmede eller psykisk syge, da det betyder, at de kan have svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen selv. Et trygt bosted kan give de rette rammer, og den rette støtte det kræver for at få succesoplevelser i hverdagen. Mange udviklingshæmmede eller psykiske syge har brug for rigtig meget tryghed og struktur i hverdagen. Det kan de få på et bosted, hvor der bliver lagt en plan for deres hverdag, og der bliver givet speciel støtte til at imødekomme netop deres svage punkter.

Bosted Kolding

Dagligdagen på et bosted er på mange måder helt almindelig – ligesom alle vi andres. Med skole, arbejde og hjemmelige gøremål. Hos Damkjærgaard i Kolding er hverdagen fuld af aktiviteter og arbejde, som skaber trygge rammer for beboerne.

Her er der mulighed for at tage en STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), læse enkelte fag eller sammensætte et fagtilbud der passer til den enkelte.

Der er også mulighed for at arbejde, hvor der særligt er fokus på praktisk udearbejde. Det er bl.a. opgaver indenfor havebrug, brændefremstilling, istandsættelse af møbler og mindre opgaver hos eksterne samarbejdspartnere. Damkjærgaard samarbejder også med private arbejdspladser om praktikpladser, som kan være gode for den enkelte.

Alle opgaverne og aktiviteterne er tilrettelagt, så den enkelte beboer får flest mulige succesoplevelser. Det giver en selvtillid og en styrke, som kan ruste beboeren til at gå ud i verden med en større tro på sig selv, og gøre dem stærkere når der kommer modgang i livet. Det samme gælder på den hjemmelige front, hvor der også bliver arbejdet med beboerens selvstændighed og succes. Beboeren skal selv gøre rent på værelse og en del af fællesarealerne, vaske tøj og klare diverse personlige ting.

Weekenden og fritiden består af fritidsaktiviteter efter beboerens ønske, og der arrangeres ture og arrangementer, så hverdagen bliver så spændende som muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *