Livet med en hjerneskade

Når en pårørende bliver udsat for en hjerneskade, griber det ind i livet på alle med en tilknytning til denne. Heldigvis er der hjælp og råd at hente til at komme videre i livet efter en erhvervet hjerneskade.

Generhverv livsglæden

En erhvervet hjerneskade er en skade, som sker i hjernen ofte på grund af en sygdom eller en ulykke. Og den kan have indvirkning på både det fysiske, mentale og følelsesmæssige, som kan blive udsat for store ændringer. Ydermere kan det også opleves, at det sociale og det arbejdsmæssige bliver berørt. Og derfor kan en erhvervet hjerneskade i værste tilfælde gribe ind og have indflydelse i hele livet.

Flere steder er det muligt at hente hjælp og blive en del af et forløb, som har til formål at hjælpe med at generhverve så mange af de tabte færdigheder som muligt. Der tilbydes for eksempel botilbud for senhjerneskadede, botilbud for sindslidende og ydermere også botilbud for psykiske syge. På den måde er det muligt enten helt eller delvist at få et godt liv tilbage igen. Men det er en hård og også længerevarende proces, hvorfor der er brug for konstant støtte fra de pårørende.

Hos Botilbud Solskrænten, som er placeret i Faaborg på Midtfyn, tilbydes flere ydelser til voksne med erhvervet hjerneskade, med et massivt behov for støtte til stort set alle hverdagens ADL funktioner. Her hjælpes den enkelte og dennes pårørende således igennem et forløb med fokus på både gennemskuelighed og tryghed. Det bliver derfor lettere for alle involverede at håndtere de forskellige følger, som der kan opstå af en hjerneskade.

Botilbud Solskrænten har erfaring med at skabe mere ro for den enkelte, hvorfor der ses en nedgang i udsving og dermed også en mindre udadreagerende adfærd. Dagligdagen består her af almindelige dagligdagsting såsom indkøb, madlavning og motion samt andre aktiviteter, som synes interessante for den enkelte. Læs mere om det på www.solskraenten.fmk.dk.

Få professionel hjælp

Søger du yderligere hjælp og vejledning til voksne med erhvervet hjerneskade? Så kontakt Botilbud Solskrænten og få mere information om de ydelser, som tilbydes den enkelte såvel som de pårørende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *